Registraties

Acupunctuur Emmeloord en Carine Goos zijn als volgt geregistreerd:

NVA-lidmaatschap
De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) is de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten. De leden hiervan hebben een Westerse medische vooropleiding op HBO niveau en hebben hun acupunctuur diploma behaald aan een door de NVA erkende opleiding. Hierdoor voldoen leden aan hoge kwaliteitseisen.
NVA lidmaatschapnummer: D3999

BIG-register
Als zorgverlener kun je je laten registreren in het BIG-register wanneer je voldoet aan de wettelijke opleidingseisen die voor dat beroep gelden. Het gaat om de volgende zorgverleners: apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidspsycholoog, psychotherapeut, tandarts, verloskundige en verpleegkundige. Ik maak voldoende praktijkuren en nascholingsuren als fysiotherapeut. Met een BIG-registratie mag ik mijn beroepstitel (in mijn geval fysiotherapeut) gebruiken.
BIG registratienummer: 19065517904

AGB-code
Een Algemeen GegevensBeheer-code (AGB-code) is een, verplichte, landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Met deze unieke code staan zorgverleners geregistreerd in een landelijke database. AGB- codes zijn er voor individuele zorgverleners en praktijken.
AGB-code praktijk (Acupunctuur Emmeloord): 900061290
AGB-code zorgverlener (Carine Goos): 90101780

KvK-nummer
Registratienummer Acupunctuur Emmeloord in het handelsregister van de Kamer van Koophandel: 65486838

KAB
Conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz) dient elke zorgaanbieder een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of voor hem werkzame personen jegens een patiënt. Via mijn lidmaatschap van de NVA ben ik als acupuncturist aangesloten bij de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). De informatiefolder van de NVA betreffende de Klachtenprocedure NVA conform de Wkkgz (mei 2017) ligt in de wachtkamer en in de behandelruimte.