Registraties

Acupunctuur Emmeloord en Carine Goos zijn als volgt geregistreerd:

NVA-lidmaatschap
De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) is de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten. De leden hiervan hebben een Westerse medische vooropleiding op HBO niveau en hebben hun acupunctuur diploma behaald aan een door de NVA erkende opleiding. Hierdoor voldoen leden aan hoge kwaliteitseisen.
NVA lidmaatschapnummer: D3999

BIG-register
Als zorgverlener kun je je laten registreren in het BIG-register wanneer je voldoet aan de wettelijke opleidingseisen die voor dat beroep gelden. Het gaat om de volgende zorgverleners: apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidspsycholoog, psychotherapeut, tandarts, verloskundige en verpleegkundige. Ik maak voldoende praktijkuren en nascholingsuren als fysiotherapeut. Met een BIG-registratie mag ik mijn beroepstitel (in mijn geval fysiotherapeut) gebruiken.
BIG registratienummer: 19065517904

AGB-code
Een Algemeen GegevensBeheer-code (AGB-code) is een, verplichte, landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Met deze unieke code staan zorgverleners geregistreerd in een landelijke database. AGB- codes zijn er voor individuele zorgverleners en praktijken.
AGB-code praktijk (Acupunctuur Emmeloord): 900061290
AGB-code zorgverlener (Carine Goos): 90101780

KvK-nummer
Registratienummer Acupunctuur Emmeloord in het handelsregister van de Kamer van Koophandel: 65486838